Draft Webináře

Vzdělávací technologie na KISKu jsou hodně o testování možností, způsobů a přístupů. Dalším úkolem tak byla příprava webinářové hodiny. Prve ale zařadím trochu polemiky. Následně, pro účely semináře, přikládám nástřel takové hodiny.

Náhražka lidského kontaktu

Čím víc se dostávám hlouběji do užívání digitálních technologií, tím víc mám za to, že se v tomhle překladu ztrácí hodně z komunikace mezi lidmi. Digitální roztěkanost, která přichází s nepřítomností s druhým (a dalším) komunikujícím má za následek zcela jinou nutnost přístupu k takovým vztahům. Je třeba zcela jiný typ pozornosti, aby sdělení doputovalo a mělo zamýšlený dopad. Nelze domýšlet na základě gest, mimiky a dalších nonverbálních signálů, které zprávu doprovázejí a dochází tak ke zkreslení předávané informace. To může být pro člověka na jednu stranu pohodlné (například díky zpoždění má čas si rozmyslet odpověď), ale na stranu druhou to přináší zvláštní posun reality (způsoby komunikace mezi digitálním a „reálným“ prostředím jsou v plné míře nepřenositelné). Žehrat ale teď nebudu tolik. Přidáním video přenosu se takový problém může do určité míry řešit (technické potíže s kvalitou přenosu dat záměrně ponechávám stranou), byť ne zcela.

V rámci vzdělávání je webinář, tedy webový seminář, určitou snahou umožnit účast na semináři i těm, kteří by se fyzicky na místo dostat nemohli. To je mu třeba uznat, v tom je takový formát zásadním krokem (někam) dál a má své opodstatnění. Je pak v tomto smyslu náhražkou kontaktu, který by nemohl být jinak naplněn. Největší úskalí ovšem vidím v aktivitě, potažmo roztěkanosti účastníků. Často se člověk účastní webináře ve svém prostředí, které je nezřídka plné rušivých podnětů, a tak můžeme pozorovat takové rozštěpení pozornosti, že by bylo možná lepší, kdyby webinář opustil a věnoval se jedné věci naplno. Ano, tohle je problém nejen v digitálním prostředí. To jej ale neumenšuje. Skoro bych řekl, že se v digitálním prostředí spíše umocní.

Draft Webináře

Pojďme teď už ale k samotné přípravě pomyslného webináře. Příklad budu tématicky navazovat na téma svého podcastového příspěvku o PLE. Vzhledem k výš popsaným problémům bych viděl celý příspěvek do webináře koncipovaný participativně. Což je pro mnohé studenty možná sprosté slovo (efekt stádního chování jsme si na různých přednáškách museli zažít snad úplně všichni), ale pro zbavení se problému zbytečného pálení času obou stran to vnímám jako poměrně nutné. Včetně toho, že by webinářové vzdělání s tím vším mělo ideálně pracovat. Zároveň mi přijde zcela v pořádku mít celé sezení od začátku nastavené tak, že pokud opadne zájem, je na místě celou seanci ukončit (patrně je toto mé nastavení způsobeno předchozí zkušeností, ale to už tak přeci bývá). Jednoduše, neztrácejme zbytečně čas.

Budeme-li se tedy bavit o konkrétních aktivizačních prvcích, bylo by záhodno v prostředí pro realizaci webinářů (v našem případě nástroj od Adobe) využívat jak ankety, tak zvedání rukou na případné uzavřené otázky, sdílení obrazovky participantů/předání slova, atp.

V rámci projevů a komunikace „one-to-many“ je často dobré si obsah napsat slovo od slova, aby došlo k doručení potřebného sdělení. V rámci webináře je to ovšem trochu jiná situace. Pokud chceme zapojit účastníky, je taková příprava spíše kontraproduktivní. Je tedy lepší mít spíše jasné záchytné body a pružně reagovat na dění při výuce.

Viděl bych to zhruba následovně:

 • Ještě před zahájením:
  Admin (administrátor napomáhá technickému průběhu webináře) kontroluje technické nastavení a funkčnost.
  Řečník si připraví potřebné podklady, data a aplikace, které bude sdílením předvádět.
 • Úvod
  Řečník – „Pěkný den, pojďme si povídat o osobním vzdělávacím prostředí. Každý z vás…“ úvod do tématu, nastavení způsobu a pravidel, zjištění zkušenosti účastníků.
  Záběr je na mluvčího, admin zapíná možnost zvedání rukou, účastníci hlasují.
 • Konkretizace
  Obraz přechází na sdílení obrazovky řečníka, aby ten vysvětlil jak vypadá mapování vlastního vzdělávacího prostředí.
  Po představení základu admin spouští anketu o již užívaných službách a řečník se jim věnuje detailněji.
 • Modely
  Po představení různých modelů cest informací a nakládání s nimi dává řečník prostor účastníkům (anketa) pro volbu jednoho z nich. Proto aby vybrali, kterému se bude následně věnovat.
 • Druhá strana
  Dalším krokem je vstup účastníků (sdílení jejich obrazovky, resp. předání slova), aby někdo z nich představil svůj aktuální stav, případně přístup k dané věci. Admin zajišťuje plynulost technického předání slova.
 • Shrnutí
  Po určitém čase řečník přebírá zpět předané slovo (admin), aby shrnul základní poznatky a principy tvorby a zkoumání PLE.

Ano, jedná se o velmi hrubý nástřel toho, jak by webinářová hodina mohla vypadat. Ano, je to pro reálné užití nedostatečné. Ano, pro základní představu by to mohlo stačit.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *